LEDER

Tor Erling Mæhle

918 12 882

NESTLEDER

Morten Kikut

SEKRETÆR

Per Magne Berget

900 34 069

KASSERER

Pål Honerød

STYREMEDLEM

Bjørn Apeland

977 68 550

STYREMEDLEM

Arnt Sivertsen

917 00 542

TUR OG FEST

Ruth Magnushommen

Helene Ralle

Margrethe Mæhle

Tor Erling Mæhle

MATERIALFORVALTER

Tor Erling Mæhle

HUSKOMITE

KaiEkornrød

481 31 755

Margrethe Mæhle

915 24 115

Marit Løberg

Aarid Nygård

Jorunn Asdal

Jørn Folkvang

FINASKOMITE

Nils Aage Tangvald

Ståle Strømmen

Audhild Åsebø

VALGKOMITE

Ole Johan Tovsen

932 07 073

rik Ahlbom

901 65 247